...χτίζει σταθερές σχέσεις συνεργασίας

Construction